Skip to content

SVCA:s pris för Årets affär går till HealthCap VI LP för sin avyttring av Wilson Therapeutics AB

SVCA delar årligen ut priser till medlemmar i kategorierna årets fondresning, årets mest samhällsnyttiga investering och årets affär. Juryn har bestått av representanter för institutionella investerare och SVCA:s VD Isabella de Feudis. Priserna avser prestationer under kalenderåret 2018.

SVCA:s pris för Årets fondresning går till EQT för resning av fonden EQT Infrastructure IV

EQT Infrastructure IV, som lanserades 30 november 2018, uppgår till 9,1 miljarder euro i anskaffat kapital och är den tredje största ”value add” infrastrukturfonden i världen. Fonden restes på rekordtid, sex månader, tack vare starkt intresse från både befintliga och ett stort antal nya investerare – mer än 85 % av investerarna i EQT Infrastructure III återinvesterade i EQT Infrastructure IV.

Fonden är ett exempel på EQT:s globala räckvidd och framgångsrika tillväxt inom infrastruktur. EQT Infrastructure IV har attraherat kapital från hela världen – 15 % av kapitalet kommer från Norden, 35 % från EMEA och 50 % från Americas och APAC. Den största delen av kapitalet, 77 %, kommer från pensionsfonder och försäkringsbolag. Fokus för fonden är högkvalitativa företag i infrastruktursektorn, bland annat inom energi, miljö, transport och logistik, telekom och social infrastruktur. Fonden har en livslängd på 10-12 år med en ägarhorisont på cirka sex år och är en del av EQT:s strategiska ambition är att bli den globalt ledande aktören inom infrastruktur.

SVCA:s pris för Årets mest samhällsnyttiga investering går till Verdane Capital X för investeringen i momox

momox är Europas största re-commerce-bolag, och säljer begagnade böcker, mediaartiklar och kläder. momox har sedan starten 2004 vuxit till ett av Tysklands mest framgångsrika digitala företag, med 200 miljoner euro i omsättning 2018 och över 200 miljoner artiklar sålda till närmare 20 miljoner kunder. Ubup.com, företagets modesajt, växte med närmare 50 % 2018, och marknaden för begagnat mode spås enligt en nysläppt rapport bli 1,5 gånger så stor som den för fast fashion lagom till 2028. momox växer även starkt i resten av Europa, där bolagets franska site momox.fr växte med 60 % under 2018. Bolaget anställde nyligen en Chief Fashion Officer och kommer att fortsätta satsa stort på internationell försäljning av second hand-mode, i linje med bolagets affärsmodell och hållbarhetsfokus. Verdane Capital X (Verdane) investerade ursprungligen i momox i september 2018 och är huvudägare sedan hösten 2019.

SVCA:s pris för Årets affär går till HealthCap VI LP för sin avyttring av Wilson Therapeutics AB

Wilson Therapeutics AB (Wilson Tx) startades av HealthCap 2012 när läkemedelskandidaten WTX101 förvärvades för 1,5 miljoner dollar. Molekylen hade tidigare utvecklats mot olika former av cancer. Idén var nu att utveckla WTX101 som en ny behandling av den ovanliga men svåra genetiska sjukdomen Wilsons sjukdom.

HealthCaps venture partner, Jonas Hansson, utsågs till VD och HealthCap finansierade bolagets första två år med ca 50 miljoner kr. År 2014 bjöds en grupp av internationella venture-capitalinvesterare in till en Serie B-runda om 260 miljoner kr. I maj 2016 noterades Wilson Tx på Nasdaq Stockholms huvudlista. Emissionslikviden uppgick till ca. 430 miljoner kr och bolagets värdering till ca. 800 miljoner kr.

Mot slutet av 2017 genomfördes en riktad nyemission på ca 240 miljoner kr där flera amerikanska sektorspecialister deltog. Samtidigt växte ett allt starkare intresse från större företag att köpa ut Wilson Tx från börsen.

I början av 2018 inkom ett bud från ett större biotechbolag och en auktionsprocess sjösattes. Processen avslutades i april 2018 då det amerikanska biotechbolaget Alexion vann budstriden efter att ha lagt ett bud på ca. 7,1 miljarder kr. Budet motsvarade ca 70 % premium till börskurs. HealthCaps fond VI var då den enskilt största aktieägaren i Wilson Tx med ca 26 % ägande och investeringen blev en s.k. home run för HealthCap VI LP.


Source: SVCA