Skip to content

Onxeo Announces Final Data from Completed Phase II Trial of Validive® for the Prevention of Severe Oral Mucositis in Head and Neck Cancer Patients

Data confirm Validive® efficacy and safety; Provide basis for planned Phase 3 Trial

Full results to be presented at ASCO Annual Meeting 2015 on Saturday, May 30

Onxeo S.A. (Euronext Paris, NASDAQ Copenhagen: ONXEO), an innovative company specializing in the development of orphan oncology drugs, today announced the final data from its global Phase II clinical trial of Validive® (clonidine Lauriad®) confirming the therapy’s favorable safety profile and efficacy in reducing severe oral mucositis (SOM) in patients with head and neck cancer receiving chemoradiation therapy.  These positive results provide the basis for a Phase 3 trial to further evaluate the efficacy of Validive®, which Onxeo plans to initiate by end 2015.

The full study results will be presented during a poster session on Saturday, May 30 at the 2015 American Society of Clinical Oncology (ASCO) Annual Meeting, being held May 29-June 2 in Chicago, IL.

Judith Greciet, Chief Executive Officer of Onxeo, said, “The full data from the Phase 2 trial of Validive® validate our preliminary findings from October 2014 and establish Validive® as a viable treatment option for head and neck cancer patients suffering fromSOM. We look forward to presenting these positive data at the upcoming ASCO Annual Meeting and continuing to work closely with the U.S. FDA, which granted Validive® fast-track designation in January 2014, to initiate our planned Phase 3 trial in the same patient population by the end of this year. The accelerated pathway to potential FDA approval will allow Onxeo to optimize development and review time for Validive®, and therefore enable us to bring this therapy to patients withSOM more expeditiously, which remains a high unmet medical need.”

Dr. Jordi Giralt, M.D., Ph.D., Head of the Radiation Oncology Service at Vall d’Hebron University Hospital in Barcelona, Spain, investigator of the Phase 2 trial who will present the full results at the ASCO meeting commented, “Oral mucositis is the most frequent and debilitating complication of chemoradiotherapy in patients with head and neck cancer, and there is currently no effective intervention. With all expert members of the Advisory Board on Validive®, we are confident that these confirmed efficacy and safety findings further establish Validive® as a promising treatment option to combat the incidence and severity of SOM for these heavily-treated patients.”

Abstract 6058 (Poster 381) – Mucoadhesive clonidine (Clonidine Lauriad®) in the prevention of severe radiomucositis in head and neck cancer patients: A phase II randomized trial1.

First author: Jordi Giralt, M.D., Ph.D., Head of the Radiation Oncology Service at Vall d’Hebron University Hospital in Barcelona, Spain

Poster Session: Head and Neck Cancer

Date, Time, Location: Saturday, May 30; 1:15 – 4:45 p.m. CDT; S Hall A, McCormick Place

The completed Phase 2, multi-center, double-blind, randomized, placebo-controlled, three-arm study (NCT01385748) compared the efficacy and safety of Validive® 50 microgram (µg) and 100 µg mucoadhesive buccal tablets (MBT) to placebo in patients with head and neck cancer receiving chemoradiation therapy.

The full dataset from 183 patients (121 patients treated with Validive® and 62 patients given placebo) demonstrate that Validive® treatment reduces the incidence of SOM grade 3 or 4, with a good safety profile. While the findings were not statistically significant, all criteria – the observed differences in the incidence, in the dose of radiation before occurrence of severe mucositis and time to occurrence – were all going in the same direction, supporting the initiation of future confirmatory studies, leading the trial’s Advisory Board to approve further investigation in a Phase 3 trial.

The Phase 2 study found that SOM developed in fewer patients receiving Validive® than in patients receiving placebo, 45.3% and 60.0% respectively (p = 0.064).  Furthermore, patients receiving Validive® who developed severe oral mucositis did so at a higher median radiation dose (60.0 Gy) compared to patients receiving placebo (48.0 Gy) (HR = 0.754; p = 0.211), indicating that Validive® prevents the onset of severe oral mucositis over a wider radiation dose range.

Safety profile of Validive® was very good, with occurrence of adverse events being similar between placebo (98.4%) and Validive® groups (90.8%). However patients treated with Validive® compared to placebo experienced less nausea (49.6% vs. 71%) and dysphagia (32.8% vs. 48.4%).

References

1. Giralt, J. et al. J Clin Oncol 33:5s, 2015 (suppl; abstr 6058)

150526EN_ASCO Data Release Validive

Data bekræfter Validives effekt og sikkerhed og danner grundlag for planlagt fase III-studie

Samlede resultater vil blive præsenteret på 2015-årsmødet i ASCO lørdag den 30. maj

Onxeo S.A. (Euronext Paris, NASDAQ Copenhagen: ONXEO), et innovativt selskab med speciale i udvikling af lægemidler til behandling af sjældne kræftsygdomme, har i dag offentliggjort de endelige data fra selskabets globale kliniske fase II-studie med Validive® (clonidin Lauriad®), som bekræfter behandlingens gunstige sikkerhedsprofil og behandlingseffekt med hensyn til at reducere svær oral mucositis (SOM) hos patienter med hoved-halskræft, som får radio-kemoterapi. Disse positive resultater danner grundlag for et fase III-studie til yderligere at evaluere effekten af Validive®, som Onxeo planlægger at igangsætte i slutningen af 2015.

De samlede resultater fra studiet vil blive præsenteret under en poster-session lørdag den 30. maj på 2015 American Society of Clinical Oncology (ASCO) Annual Meeting, som afholdes 29. maj til 2. juni i Chicago, IL, USA.

Onxeos administrerende direktør Judith Greciet udtaler: “De komplette data fra fase II-studiet med Validive® bekræfter vores foreløbige fund fra oktober 2014 og etablerer Validive® som et muligt behandlingsvalg for patienter med hoved-halskræft, som lider af SOM. Vi ser frem til at præsentere disse positive data på det kommende årsmøde i ASCO og til det fortsat tætte samarbejde med de amerikanske lægemiddelmyndigheder (FDA), som tildelte Fast Track-status til Validive® i januar 2014, med henblik på at igangsætte vores planlagte fase III-studie i den samme patientpopulation inden udgangen af indeværende år. Den fremskyndede vej til en potentiel godkendelse fra FDA vil give Onxeo mulighed for at optimere udviklingen og den tid, det tager at behandle ansøgningen for Validive®, og det kan derfor give os mulighed for hurtigere at føre behandlingen på markedet til gavn for patienter med SOM, hvor der fortsat er et stort behandlingsbehov.”

Dr. Jordi Giralt, M.D., Ph.D., leder af Radiation Oncology Service på universitetshospitalet Vall d’Hebron i Barcelona, Spanien, som er investigator i fase II-studiet, og som vil præsentere de komplette resultater på ASCO-årsmødet, har udtalt: “Oral mucositis er den hyppigst forekommende og mest invaliderende komplikation i forbindelse med kemo-strålebehandling hos patienter med hoved-halskræft, og der er i øjeblikket ikke nogen effektiv behandling. Med alle eksperterne i rådgivningskomitéen for Validive® er vi overbeviste om, at disse bekræftede effekt- og sikkerhedsdata yderligere etablerer Validive® som en lovende behandlingsmulighed til at bekæmpe forekomsten og sværhedsgraden af SOM hos disse intensivt behandlede patienter.”

Abstract 6058 (Poster 381) – Mucoadhesiv clonidin (clonidin Lauriad®) til forebyggelse af svær radiomucositis hos patienter med hoved-halskræft: Et randomiseret fase II-studie.1

Førsteforfatter: Jordi Giralt, M.D., Ph.D., leder af Radiation Oncology Service på universitetshospitalet Vall d’Hebron i Barcelona, Spanien

Poster-session: Hoved- og halskræft

Dato, tid, sted:Lørdag den 30. maj kl. 13.15 – 16.45 lokal tid; S Hall A, McCormick Place

I det gennemførte fase II, multicenter, dobbeltblindede, randomiserede, placebokontrollerede og tre-armede studie (NCT01385748) sammenlignedes behandlingseffekten og sikkerheden af Validive® 50 mikrogram (µg) og 100 µg mucoadhesive tabletter til oral indtagelse (MBT) med placebo i patienter med hoved-halskræft, som fik kemo-strålebehandling.

Det komplette datasæt fra 183 patienter (121 patienter behandlet med Validive® og 62 patienter, som fik placebo) viser, at Validive® reducerer SOM af grad 3 eller 4, med en god sikkerhedsprofil. Resultaterne var ikke statistisk signifikante, men alle kriterierne – de observerede forskelle i forekomst, i strålingsdosis før indtræden af svær mucositis og tid til indtræden – viste samme tendens, hvilket understøtter igangsættelsen af fremtidige bekræftende studier, og studiets rådgivningskomité har således godkendt yderligere undersøgelse i et fase III-studie.

Fase II-studiet viste, at der blev udviklet SOM hos færre af de patienter, der fik Validive®, end hos de patienter, der fik placebo – henholdsvis 45,3% og 60,0% (p=0,064). De patienter, der fik Validive®, og som udviklede svær oral mucositis, gjorde det desuden ved en højere median strålingsdosis (60,0 Gy) sammenlignet med de patienter, der fik placebo (48,0 Gy) (HR = 0,754; p = 0,211), hvilket tyder på, at Validive® forebygger fremkomsten af SOM over et større strålingsdosis-interval.

Validive® viste en god sikkerhedsprofil, og forekomsten af bivirkninger var identisk mellem placebogruppen (98,4%) og Validive®-gruppen (90,8%). De patienter, der fik Validive®, oplevede dog færre tilfælde af kvalme (49,6% mod 71%) og dysfagi (32,8% mod 48,4%) end placebogruppen.

Referencer

1. Giralt, J. et al. J Clin Oncol 33:5s, 2015 (suppl; abstr 6058)


 

Source: Onxeo