Skip to content

HealthCap gästar Stockholm Corporate Finance Life Science/Healthcaredag den 10 mars 2016

Stockholm Corporate Finance arrangerar Life Science/Healthcare-dagen för åttonde året i samarbete med Financialhearings och SwedenBIO. Staffan Lindstrand, Partner, kommer att avsluta dagen med att berätta om venturekapital fonderna, HealthCaps verksamhet, som grundades 1996 och investerar fokuserat inom Life Science. HealthCap har rest mer än EUR 1 miljard i kapital, investerat i mer än 100 bolag och bland annat genomfört över 30 börsnoteringar runt om i världen.

Följande bolag, motsvarande ett totalt marknadsvärde om cirka SEK 12 miljarder kommer att presentera sin verksamhet;  Aptahem,  Bactiguard,  Boule Diagnostic, Cellavision, Global Health Partner, Hansa Medical, Karolinska Development, Medcap, Medivir, Midsona, Moberg Pharma, Nanexa, Neurovive, Oasmia Pharmaceutical, Orexo och WntResearch.

Datum:         Torsdagen den 10 mars 2016

Tid:               07.45 – 18.00

Plats:            Operaterrassen, Stockholm

Om du vill anmäla dig som åhörare till kapitalmarknadsdagen så använd denna länk 

https://www.lyyti.fi/group/Stockholm_Corporate_Finance_Life_ScienceHealthcaredag_2016_7517

För mer information kontakta;

Peter Enström, Verkställande direktör, tel 08 440 56 47 peter.enstrom@stockholmcorp.se

Stockholm Corporate Finance

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 40 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.se

SwedenBio

SwedenBio är en branschorganisation för life science sektorn. Våra medlemmar verkar inom läkemedelsindustrin, bioteknik, medicinteknik och diagnostik. Med 200 medlemsbolag som tillsammans har fler än 15000 anställda står vi för en betydande del av branschen. En sektor som står för 12% av Sveriges nettoexport. För mer info om SwedenBIO inklusive vår 25-punkts Handlingsplan för Life Science se här: www.swedenbio.com