Skip to content

Artikel i Life Science Sweden

HEALTHCAP: ”RÄTT MYCKET TORRT KRUT KVAR”

Av Magnus Bernet, Nyhetsbyrån Direkt / Life Science Swedenden 6 mars 2023 10:26

Riskkapitalbolaget Healthcap, med inriktning mot life science, investerar för närvarande i bolagets åttonde fond. Hittills har investeringar skett i 13 olika bolag i fonden.

– Vi kikar på någon till investering där. Sedan har vi rätt mycket torrt krut kvar i den fonden för att följa bolagen. Vi brukar ha som tumregel att mer än den första investeringen ska finnas kvar i reserver, säger Healthcaps co-managing partner Mårten Steen till Nyhetsbyrån Direkt.

Bland Healthcaps nuvarande portföljbolag finns danska Hemab, en avknoppning från Novo Nordisk. Hemab arbetar med en vidareutveckling av läkemedlet Novoseven, vilket Mårten Steen arbetade med under sin tid vid den danska läkemedelsjätten Novo Nordisk.

Portföljbolaget utvecklar en plattform där man anrikar koagulationsfaktorer till blodplättar med en bispecifik antikropp.

– Hemab har allt det som vi gillar. De har en tydlig avriskningskomponent, det vill säga att man bygger vidare på någonting som fungerar, det vill säga Novoseven, och förbättrar det, säger Mårten Steen.

Healthcap arbetar gärna i investeringssyndikat tillsammans med andra bolag och Hemab är ett bra exempel på just detta.

– Vi är väldigt nära Novo Nordisk. De är via sin stiftelse Novo Holdings en investerare i Healthcap.

Ett område som Healthcap har fokuserat mot är bioläkemedel inom läkemedelsklassen ADC (Antibody-drug conjugates). Det handlar om riktade cancerbehandlingar som, till skillnad från cellgiftsbehandlingar, går mot tumörcellerna samtidigt som de sparar frisk vävnad.

Ett bolag inom detta fält, som Healthcap har investerat i, är det danska bolaget Adcendo.

– De arbetar med ett nytt behandlingsmål som heter uPARAP som finns i miljön runtom cancern och framför allt också i mjukdelscancer så det är där vi börjar, säger Mårten Steen.

Healthcap får under ett normalår in någonstans mellan 500 och 1 000 propåer i form av prospekt och förslag om investeringar. Det är dock bara en bråkdel av dessa propåer som tar sig igenom nålsögat och leder fram till en investering. Samtidigt arbetar Healthcap proaktivt på egen hand för att hitta dessa möjligheter.

– Majoriteten av det vi ser är läkemedelsutvecklingsprojekt. Vi gillar att hitta grejer som är innovativa och validerade. Där någonstans trattar det ner till att bli ganska få procent som är en perfekt match, säger Mårten Steen.

Storleken på Healthcaps investeringar varierar mellan portföljbolagen. Vanligen sker investeringarna vid ett flertal tillfällen.

– Vi brukar säga att vi kan investera upp till ungefär 300 miljoner kronor i ett bolag, säger Mårten Steen.

– Då stoppar vi inte in 300 miljoner kronor dag ett utan portionerar ut det över tid.